Protocol electrònic

La Llei 11/2023, que va entrar en vigor el 9 de novembre del 2023, permet la creació del protocol electrònic notarial, facilitant l'intercanvi d'informació i generant còpies electròniques immediates de documents notarials. Per primer cop, ciutadans i empreses poden obtenir còpies electròniques dels seus documents i compartir-les amb altres organismes, estalviant temps i paper.

A més, la llei permet als ciutadans triar notaris en línia, fer videoconferències segures i facilita la prestació de serveis notarials en línia, especialment en l'àmbit mercantil. La Seu Electrònica Notarial oferirà aquests serveis amb altes mesures de seguretat. El Portal Notarial del Ciutadà actua com a porta d'entrada a aquesta seu electrònica, amb més de 300,000 persones físiques i jurídiques registrades. Els notaris han adoptat tecnologies avançades durant més de dues dècades per oferir serveis més àgils a ciutadans i empreses, sent pioners a la UE en desenvolupament tecnològic.

Vista prèvia vídeo Protocol Electrònic

Accedeix ara
Enllaç al Portal Notarial del Ciutadà


Guia ràpida de Registre