Recepció


Informació general
general@notariadoblado.com

Retirada d'escriptures i recepció 1a planta
recepcio1@notariadoblado.com

Oficials


Pòlisses i cancel·lacions

CHARO FUENTES
charo.fuentes@notariadoblado.com

Administració


Tramitació

RAMONA LAZAR
ramona.lazar@notariadoblado.com

Còpies

NÚRIA MONTSERRAT
nuria.montserrat@notariadoblado.com
SONIA PORCEL
sonia.porcel@notariadoblado.com
 

Facturació i pressupostos

ALEXANDRA HERNÁNDEZ
gestio@notariadoblado.com
RAMON TORRELL
ramon.torrell@notariadoblado.com

Comptabilitat

SILVIA REDECILLAS
MARINA RULL
comptabilitat@notariadoblado.com